Specialister på fasadrenovering, reparationer och ombyggnad


Vi är ett byggföretag med bred kunskap och lång erfarenhet inom byggsektorn. Sedan starten 1967 har vi specialiserat oss på fasadrenovering, reparationer och ombyggnad. En stor del av verksamheten inom dessa områden är restaurering av kulturhistoriska byggnader såsom kyrkor, slott, slottsruiner, äldre träbyggnader och murverk. Många av de byggnader vi har restaurerat är klassade som riksminnen.